Utveckla och trycka upp konversationskortlekar för att inspirera till samtal som stärker nyktra ställningstaganden.

Projektredovisning:

  • 2022-013

Sökande organisation/er:

  • Sveriges Blåbandsungdom

Beviljat bidrag:

80 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se