Utveckla och trycka upp konversationskortlekar för att inspirera till samtal som stärker nyktra ställningstaganden.

Projektredovisning:

  • 2022-013

Sökande organisation/er:

  • Sveriges Blåbandsungdom

Beviljat bidrag:

80 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se