Utveckla och erbjuda skolor en metod som kombinerar bordsrollspel, värderingsövningar och samtal, för barn i åldern 10-12 år, med fokus på grupptryck kring att använda alkoholer, tobak och droger.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Älvsjö Missionsförsamling

Beviljat bidrag:

1 150 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se