Utveckla nya verksamhetsformer som ska kunna stärka opinionsbildningen och nå nya grupper, engagera fler från medlemsorganisationer inom Västerbottens läns Nykterhetsförbund att samverka och skapa nya typer av kontaktytor mot beslutsfattare, normbildare och allmänhet.

Projektredovisning:

  • 2023-028

Sökande organisation/er:

  • Västerbottens läns Nykterhetsförbund

Beviljat bidrag:

150 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se