Utveckla metoder för att möta medberoende. Görs i samarbete med b la Göteborgs stad, i form av IOP.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO Göteborg & Bohuslän

Beviljat bidrag:

550 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se