Utveckla lokala föreningars insatser tex förebyggande arbete och politiska insatser.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT Norge

Beviljat bidrag:

150 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se