Utveckla Kuggaviksgårdens ”tredje ben”, en kunskaps- och utbildningsverksamhet inom området sysselsättning för personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden, beroende på tidigare alkohol/drogberoende.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Kuggavik Ideell Förening

Beviljat bidrag:

400 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se