Utveckla ett samarbete för verksamhetsutveckling mellan IOGT-NTO föreningarna i Bohuslän och IOGT Östfold i Norge genom ett gränsöverskridande socialt projekt.

Projektredovisning:

  • 2019-014

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO Göteborg & Bohuslän

Beviljat bidrag:

450 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se