Utveckla ett nätverk för personer som arbetar inom skola, socialtjänst och fritidssektor, med fokus på barn i missbruksmiljö/barn och unga med riskabla vanor.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO Kronoberg

Beviljat bidrag:

185 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se