Utveckla en metod för att jobba med målgruppen e-sportande unga, med syfte att minska stillasittandet, öka kunskaperna om hälsa och ANDT-frågor, fortsätta hålla låg alkoholkonsumtion och motverka psykisk hälsa och utanförskap.

Projektredovisning:

  • 2018-034

Sökande organisation/er:

  • Sveriges Blåbandsungdom

Beviljat bidrag:

250 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se