Utveckla en metod för att jobba med målgruppen e-sportande unga, med syfte att minska stillasittandet, öka kunskaperna om hälsa och ANDT-frågor, fortsätta hålla låg alkoholkonsumtion och motverka psykisk hälsa och utanförskap.

Projektredovisning:

  • 2018-034

Sökande organisation/er:

  • Sveriges Blåbandsungdom

Beviljat bidrag:

250 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se