Utsatta 18-25-åringar får mer kunskap och ökad självkänsla för att motstå droger/alkohol.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO Göteborg & Bohuslän

Beviljat bidrag:

50 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se