Utdelning av en bok, som handlar om en f d kriminell missbrukare.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Streetchurch Sweden

Beviljat bidrag:

70 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se