Uppsökande verksamhet för att möta socialt utsatta och förmå dem att ändra livsstil

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Järfälla

Beviljat bidrag:

200 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se