Uppmuntra vägkrogar att erbjuda gästerna ett bra urval av alkoholfria alternativ och därigenom förebygga att bilförare kör onyktra.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

70 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se