Uppmärksamma vuxna hur viktigt det är att lära sig att se och uppmärksamma barn och unga, särskilt de som växer upp i hem med risk,- missbruk eller psykisk ohälsa.

Projektredovisning:

  • 2019-017
  • 2022-052

Sökande organisation/er:

  • Sveriges Blåbandsförbund

Beviljat bidrag:

400 000 kr/år

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se