Uppmärksamma vuxna hur viktigt det är att lära sig att se och uppmärksamma barn och unga, särskilt de som växer upp i hem med risk,- missbruk eller psykisk ohälsa.

Projektredovisning:

  • 2019-017
  • 2022-052

Sökande organisation/er:

  • Sveriges Blåbandsförbund

Beviljat bidrag:

400 000 kr/år
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se