Uppmärksamma alkoholproblematiken i samhället ur olika aspekter och inspirera till hållbara förebyggande insatser från myndigheter, kommuner m.fl.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

290 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se