Uppdatera befintlig barnstödsutbildning med ett tydligt fokus på att fler stödgrupper för barn och unga ska kunna startas.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan

Beviljat bidrag:

450 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se