Ungdomar från Norge och Island(Frälsningsarmén) besöker en vVärldskonferens där helnykterhet är en grundbult. I Finland anordnas parallellt uppföljande, regionala möten. Världskonferensen hålls i Stockhol

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Frälsningsarmén Norge, Finland, Island & Färöarna

Beviljat bidrag:

145 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se