Ungdomar från Norge och Island(Frälsningsarmén) besöker en vVärldskonferens där helnykterhet är en grundbult. I Finland anordnas parallellt uppföljande, regionala möten. Världskonferensen hålls i Stockhol

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Frälsningsarmén Norge, Finland, Island & Färöarna

Beviljat bidrag:

145 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se