Undersöka möjligheten att använda Virtual reality som metod för att ändra allmänhetens attityder och beteenden kring alkohol och droger.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

100 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se