• Hem
  • Undersöka möjligheten att använda Virtual reality som metod för att ändra allmänhetens attityder och beteenden kring alkohol och droger.

Undersöka möjligheten att använda Virtual reality som metod för att ändra allmänhetens attityder och beteenden kring alkohol och droger.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

100 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se