Undersöka hur patienter i offentligt finansierad alkoholbehandling upplever kvaliteten i behandlingen, med avsikt att hjälpa fler till bättre behandling.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

500 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se