Undersöka hur danska företag hanterar alkohol på arbetsplatsen; vilka problem alkohol medför och vilka behov som finns av ytterligare hjälp för att hantera frågan.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

Beviljat bidrag:

497 115 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se