Undersöka hur danska företag hanterar alkohol på arbetsplatsen; vilka problem alkohol medför och vilka behov som finns av ytterligare hjälp för att hantera frågan.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

Beviljat bidrag:

497 115 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se