Undersöka hur alkoholkulturen ser ut i föreningslivet för unga (i Danmark) och göra vuxna ledare medvetna om sina roller som förebilder.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

494 040 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se