Undersöka hur alkoholkulturen ser ut i föreningslivet för unga (i Danmark) och göra vuxna ledare medvetna om sina roller som förebilder.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

494 040 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se