Undersöka fenomenet att allt fler unga människor väljer bort alkohol ur sina liv, samtidigt som vi ser en minskning av antalet medlemmar inom nykterhetsrörelsens ungdomsorganisationer. Varför väljer de att inte organisera sig?

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF Ungdom

Beviljat bidrag:

275 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se