Undersöka fenomenet att allt fler unga människor väljer bort alkohol ur sina liv, samtidigt som vi ser en minskning av antalet medlemmar inom nykterhetsrörelsens ungdomsorganisationer. Varför väljer de att inte organisera sig?

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF Ungdom

Beviljat bidrag:

275 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se