Undersöka attityder och beteenden gällande cannabis och fordonstrafik i Norge och Sverige samt hur detta förändras över tid.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

498 900 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se