Undersöka attityder och beteenden gällande cannabis och fordonstrafik i Norge och Sverige samt hur detta förändras över tid.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

498 900 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se