Undersöka 11 skånska gymnasieskolors drogpolicy och jämföra dessa med skolor som inte har motsvarande policy.

Projektredovisning:

  • 2022-012

Sökande organisation/er:

  • Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Beviljat bidrag:

80 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se