”Tjejhus” en mötesplats för tjejer 13-23 år , samt unga nyblivna mammor, för att stödja deras utveckling och identitet

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Södertälje Blåbandsförening

Beviljat bidrag:

400 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se