Tillsammans med en artist/grupp producera en studentlåt som inte innehåller referenser till alkohol och narkotika, vilket är vanligt att låtar som spelas i samband med studentfirandet i Norge gör.

Projektredovisning:

  • 2022-049

Sökande organisation/er:

  • Ung i trafikken

Beviljat bidrag:

198 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se