Syftet är att skapa en samordning mellan motorburen ungdom, främst inom A-traktorer, myndigheter, kommuner, ideella organisationer och föräldrar.

Projektredovisning:

  • 2023-026

Sökande organisation/er:

  • MHF Ungdom

Beviljat bidrag:

989 200 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se