Syftet är att skapa en samordning mellan motorburen ungdom, främst inom A-traktorer, myndigheter, kommuner, ideella organisationer och föräldrar.

Projektredovisning:

  • 2023-026

Sökande organisation/er:

  • MHF Ungdom

Beviljat bidrag:

989 200 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se