Stöd till ”de glömda barnen” som har missbrukande föräldrar (lokal implementering).

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan

Beviljat bidrag:

770 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se