Stärka och utveckla den lokala verksamheten i de nordiska nykterhetsorganisationerna genom att länka samman nytt spirande engagemang med väl beprövade erfarenheter.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Nordiska Godtemplarrådet NGR

Beviljat bidrag:

306 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se