Stärka och utveckla den lokala verksamheten i de nordiska nykterhetsorganisationerna genom att länka samman nytt spirande engagemang med väl beprövade erfarenheter.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Nordiska Godtemplarrådet NGR

Beviljat bidrag:

306 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se