Stärka medvetenheten och uppdatera kunskapen om alkoholkonsumtionens roll under corona-pandemin.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO

Beviljat bidrag:

300 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se