Stärka insatserna mot drograttfylleri i de nordiska länderna samt att genom detta också motverka de tendenser till drogliberalisering som finns i Norden.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

660 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se