Stärka Fryshusets ungdomsledare i kunskapen om cannabis samt i kunskap om konflikthantering, så att ledare som möter unga kan lyssna in ungdomar i deras åsikter om cannabis och argumentera och ge fakta.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Stiftelsen Fryshuset

Beviljat bidrag:

750 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se