Stärka Fryshusets ungdomsledare i kunskapen om cannabis samt i kunskap om konflikthantering, så att ledare som möter unga kan lyssna in ungdomar i deras åsikter om cannabis och argumentera och ge fakta.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Stiftelsen Fryshuset

Beviljat bidrag:

750 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se