Stärka föräldrar som har problem med beroende eller psykisk ohälsa i sin föräldraroll, för att öka förutsättningarna att ge deras barn goda uppväxtvillkor. Görs med KBT-samtal som metod.

Projektredovisning:

  • 2021-054

Sökande organisation/er:

  • Frälsningsarmén Vårsol Samtalscenter

Beviljat bidrag:

750 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se