Stärka föräldrar som har problem med beroende eller psykisk ohälsa i sin föräldraroll, för att öka förutsättningarna att ge deras barn goda uppväxtvillkor. Görs med KBT-samtal som metod.

Projektredovisning:

  • 2021-054

Sökande organisation/er:

  • Frälsningsarmén Vårsol Samtalscenter

Beviljat bidrag:

750 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se