Sommarläger för ”de glömda barnen”, barn och unga från familjer med missbruk eller psykisk ohälsa.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

145 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se