Sommarläger för ”de glömda barnen”, barn och unga från familjer med missbruk eller psykisk ohälsa.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

145 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se