Skapa opinion bland unga (13 och 15 år) i alkoholfrågan. Görs genom olika typer av kulturaktiviteter där statistik och samband från IOGT-NTOs forskningsrapporter levandegörs

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Käpplunda-Skövde Blåbandsförening

Beviljat bidrag:

350 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se