Skapa ett nytt utbildningsprogram (rollspel) för församlingar som vill engagera sig i frågan hur man kan stötta och hjälpa barn och unga som växer upp i missbruksmiljö.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • VITA

Beviljat bidrag:

250 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se