Skapa ett kunskapslyft hos unga och öka medvetenheten om farorna med alkohol i trafiken, med särskilt fokus på elsparkcyklar.

Projektredovisning:

  • 2023-023

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

100 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se