Skapa ett kunskapslyft hos unga och öka medvetenheten om farorna med alkohol i trafiken, med särskilt fokus på elsparkcyklar.

Projektredovisning:

  • 2023-023

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

100 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se