Skapa ett debattforum och en ny påverkansmetod för att på ett effektivt sätt kunna bilda opinion, påverka lagstiftare och allmänhet i frågor som rör alkohol, droger och trafik. Görs genom att finnas med i programutbudet i lokal-tv.

Projektredovisning:

  • 2022-028

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

210 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se