Skapa ett debattforum och en ny påverkansmetod för att på ett effektivt sätt kunna bilda opinion, påverka lagstiftare och allmänhet i frågor som rör alkohol, droger och trafik. Görs genom att finnas med i programutbudet i lokal-tv.

Projektredovisning:

  • 2022-028

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

210 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se