Skapa en plats där motorintresserade ungdomar får utlopp för sitt intresse, utan att störa allmänheten. Få bort alkohol och droger, som är ett problem hos vissa ungdomar i dessa grupper.

Projektredovisning:

  • 2021-050

Sökande organisation/er:

  • MHF Mälardalen

Beviljat bidrag:

199 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se