Skapa en digital samlingsplats för metodmaterial rörande alkohol/drogfrågor för scoutverksamhet

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Beviljat bidrag:

250 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se