Sätta större fokus på alkoholbruk i senare delen av livet, samt verka för en mer öppen och bättre dialog kring ämnet (Norge).

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • DNT-Edru Livsstil

Beviljat bidrag:

250 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se