Sätta fokus på äldre kvinnors ökade alkoholkonsumtion och konsekvenser av detta.

Projektredovisning:

  • 2014-020

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO Dalarna

Beviljat bidrag:

25 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se