Samtalsstöd till våldsutsatta mammor och deras barn vid oro för barnen när partnern utvecklat ett alkohol- eller drogberoende. Målet är att fler barn ska få växa upp i en miljö fri från missbruk och våld.

Projektredovisning:

  • 2022-058

Sökande organisation/er:

  • Kvinnojouren Online

Beviljat bidrag:

300 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se