Samtalsstöd till våldsutsatta mammor och deras barn vid oro för barnen när partnern utvecklat ett alkohol- eller drogberoende. Målet är att fler barn ska få växa upp i en miljö fri från missbruk och våld.

Projektredovisning:

  • 2022-058

Sökande organisation/er:

  • Kvinnojouren Online

Beviljat bidrag:

300 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se