Rusta personer som befinner sig i missbruk för självständighet och egenmakt, för att till sist kunna bli fria från droger. Detta görs i fyra delar; digital delaktighet, sociala matbutiker, utbildning i ekonomi och en satsning på kultur och miljö.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan

Beviljat bidrag:

200 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se