Rusta personer som befinner sig i missbruk för självständighet och egenmakt, för att till sist kunna bli fria från droger. Detta görs i fyra delar; digital delaktighet, sociala matbutiker, utbildning i ekonomi och en satsning på kultur och miljö.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan

Beviljat bidrag:

200 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se