Religiösa idrottsledare utbildas för att utveckla en positiv (drogfri) kultur inom idrotten

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Sport for life

Beviljat bidrag:

80000

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se