Regionalt arbete för att höja kunskaperna i krogbranschen om alkoholfria alternativ.

Projektredovisning:

  • 2013-032

Sökande organisation/er:

  • MHF Piteå & Älvsbyn

Beviljat bidrag:

230 400 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se