Producera en podcast riktad till unga i trafiken (16-26 år), där trovärdiga norska influencers ska prata om trafiksäkerhet på teman som nykterhet, fart och uppmärksamhet.

Projektredovisning:

  • 2023-043

Sökande organisation/er:

  • Ung i trafikken

Beviljat bidrag:

200 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se