Pilotprojekt för självhjälpsmöten för beroende som genomgått något av kriminalvårdens behandlingar mot beroende.

Projektredovisning:

  • 2023-010

Sökande organisation/er:

  • SMART Recovery Sverige

Beviljat bidrag:

248 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se