Pilotprojekt för självhjälpsmöten för beroende som genomgått något av kriminalvårdens behandlingar mot beroende.

Projektredovisning:

  • 2023-010

Sökande organisation/er:

  • SMART Recovery Sverige

Beviljat bidrag:

248 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se