Påverkanskampanj inför Stortingsvalet 2025, med mål att motverka en mer liberal narkotikapolitik. Kampanjen riktar sig mot allmänhet, politiker och frivilliga.

Projektredovisning:

  • 2024-0080

Sökande organisation/er:

  • IOGT Norge

Beviljat bidrag:

470 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se