Påverka nyckelpersoner i samhället, t ex politiker, att visa på kopplingen mellan stram alkoholpolitik och ungdomars drickande.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT Norge

Beviljat bidrag:

220 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se